eg

Čo sú reaktívne farbivá?

Čo sú reaktívne farbivá?

Dye/Dyestuff je jednou z najdôležitejších zložiek v textilnom priemysle a iných priemyselných odvetviach.Je to zmes, ktorá sa môže pripevniť na akúkoľvek tkaninu a zafarbiť tkaninu.Na trhu sú na výber rôzne farbivá, no najobľúbenejšie sú tie chemicky stabilné farbivá, ktoré dokážu zafarbiť látku v najkratšom čase.Dva najdôležitejšie faktory, ktoré sú kvalitatívne reaktívne farbivá, sú teplota a čas.

Spotreba farbív je dôležitým ukazovateľom pre pochopenie vývoja sociálnej ekonomiky.V rozvojových ekonomikách, ako je India a Čína, spotreba farbív rýchlo rastie v dôsledku zvýšenej práce na vývoji, urbanizácie a rozširovania populácie.

Vzhľadom na schopnosť rozlíšiť zdroj farbiva a spôsob jeho aplikácie existuje veľa druhov farbív.Farbivá získané z prírodných zdrojov, ako sú rastliny alebo kvety, sa nazývajú prírodné farbivá, nie syntetické farbivá.Podobne existujú farbivá, ktoré možno rozlíšiť podľa ich použitia.Jedným z najčastejšie používaných variantov na základe ich aplikácie sú reaktívne farbivá.

Výhody reaktívnych farbív:

1. Vďaka svojej schopnosti reagovať s médiom poskytuje reaktívnym farbivám obrovskú výhodu, pretože sa stávajú odolnejšími a sú vizuálne odlišné.Táto vlastnosť mu dáva veľkú výhodu pri zakázaní farby a celulózovej farby.

2. Ďalšou silnou výhodou reaktívnych farbív je ich rýchlosť za mokra, ktorá sa dosahuje efektívnym a priamym procesom farbenia.

3. Reaktívne farbivá sú vhodné na farbenie nových produktov z celulózových vlákien, ako sú lyocelové vlákna.

4. Jednoduché čistenie: Vlákna zafarbené reaktívnymi farbivami je možné bezpečne farbiť bielym oblečením bez nebezpečenstva zafarbenia.

Aj keď používanie reaktívnych farbív má mnoho výhod, existujú aj určité nevýhody, ako napríklad vplyv reaktívnych farbív na životné prostredie.Výrobcovia reaktívnych farbív v Indii a na celom svete však investovali veľa energie a zdrojov do výskumu, aby im pomohli vyvinúť ekologicky citlivé produkty a zároveň poskytnúť zákazníkom značnú a nepretržitú hodnotu.Medzi ďalšie výzvy, ktorým toto odvetvie čelí, patrí hľadanie kvalifikovanej a talentovanej pracovnej sily, vládne nariadenia a výrobné náklady.Aj keď má toto odvetvie svetlú budúcnosť, je dôležité pokročiť vo všetkých vyššie uvedených oblastiach, aby ste sa vyhli akýmkoľvek prekážkam.

Reaktívne farbivo chemicky reaguje s celulózou a vytvára kovalentnú väzbu medzi molekulou farbiva a celulózou.

Sú reaktívne farbivá šetrné k životnému prostrediu?

Ak uvažujeme o použití reaktívnych farbív, tak reaktívne farbivá musia byť ekologické.

Aké je použitie kovalentných väzieb v reaktívnych farbivách?

Kovalentné väzby sa používajú v reaktívnych farbivách, aby mali vysokú stálosť.

60559a9989572


Čas odoslania: 20. marca 2021